JUICE&JUICE bar

JUICE&JUICE bar povezuje se s domaćim proizvođačima voća i povrća te koristi njihove proizvode u pripremi sokova. Pri tome veliku pažnju posvećuje proizvođačima koji proizvodnju temelje na ekološkom pristupu bez korištenja mineralnih gnojiva, pesticida te ekološkim imanjima koja su u sustavu kontrole prema hrvatskom Zakonu o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ponuda proizvoda koncipirana je tako da u svakom pogledu pruža vrhunsku kvalitetu proizvoda kako bi zahtjevi kupaca bili u potpunosti zadovoljeni.

Kontakt

Info telefon: