Eureka Kids

Eureka Kids je brand koji obećava ponuditi najvišu kvalitetu, brigu i obrazovanje djece u dobi od 6 tjedana do 5 godina. Eureka Kids želi stvoriti sigurno okruženje za učenje gdje se svako dijete obrazuje i potiče da postane neovisno. Asortiman prati napredak i kvalitetan razvitak djeteta od najranije dobi. Proizvode se pod strogim nadzorom stručnjaka, a njihov nastanak rezultat je potreba djece za pedagoškim, rekreacijskim i estetskim vrijednostima koji potiče maštu i kreativnost kod djece. Ove šarene igračke pogodne su i za djecu s posebnim potrebama ili poteškoćama u razvoju.


U Eureka Kidsu posebno pažnju posvećuju ekologiji te im je cilj naučiti djecu koliko je važno živjeti u skladu s prirodom, a to pokazuju na najbolji način – kroz visoko standardiziranu ekološku proizvodnju.

Kontakt