Dječji Sportski Centar

DJEČJI SPORTSKI CENTAR

 

Dječji sportski centar je svečano otvoren 20. listopada 2018.u Westgate Shopping Cityju.

 

Projekt je realiziran u cilju poboljšanja kvalitete rada s djecom i mladeži na inicijativu Taekwondo kluba Bistra i Taekwondo kluba Jakovlje.

 

Centar promiče razvitak i unaprijeđenje taekwondo sporta, organizira i provodi redovite treninge članova te pripreme za natjecanja, jača suradnju sa srodnim organizacijama, skrbi o zdravlju i zdrastvenoj zaštiti članova kluba, organizira i vodi sportska natjecanja.

 

Radno vrijeme – svaki radni dan od 19:00 - 22:00 sata  

 

Vikendi radni ovisno o planu i programu natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Rad sa djecom podijeljen je u grupama 

 

1. Grupa 3 godine do 6 godina u postupku formiranja

2. Grupa 7 godina do 11 godina 19:00 – 20:30 sati.

3. Grupa 12 godina na dalje 20:30 – 22:00 sata.

 

 

Kontakt:

 

Taekwondo klub Bistra: Martina Šarec 091/5942875, e-mail tkdbistra@gmail.com

Taekwondo klub Jakovlje: Dubravka Čusak 095/9106567, e-mail jakovlje.tkd@gmail.com