Kućni ljubimci

Kućni ljubimci

Ulazak s kućnim ljubimcima u Westgate City je dobrodošao, no molimo posjetitelje da se pri posjeti centra s ljubimcima pridržavaju sljedećih pravila:


U Centar je zabranjeno dovoditi bilo kojeg kućnog ljubimca osim pitomog psa, mačke i/li ptice. U Centar je zabranjeno dovoditi ostale životinje.


Vlasnici i/ili posjednici kućnih ljubimaca obvezni su se u Centru pridržavati kućnog reda Centra, odredbi ovog Pravilnika i pozitivnih propisa koji uređuju područje zaštite životinja, veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira. Vlasnik i/ili posjednik kućnog ljubimaca, a koji može doći u Centar s kućnim ljubimcem je osoba koja je navršila 18 godina i zakonski je odgovorna za svojeg kućnog ljubimca.


Obavezno je vođenje psa na povodcu neovisno o veličini psa za vrijeme boravka u centru.

Male pse vlasnici mogu nositi u rukama ili u košari ili torbi tijekom boravka u centru.

Veliki i opasni psi moraju nositi brnjicu i biti vođeni na povocu za vrijeme boravka u centru.

Opasni psi definirani su Pravilnikom o opasnim psima u Narodnim novinama broj 19/ 99 koji je dostupan na linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/287986.html


PRIJEVOZ KUĆNIH LJUBIMACA UNUTAR WESTGATE AUTOBUSA:

Vlasnici manjih pasa, mačaka i ptica mogu ući i voziti se u autobusu, pod uvjetom da se kućni ljubimac nalazi u transportnoj košari, čime se sprječava ometanje putnika i nanošenje štete vozilu i putnicima. U suprotnome prijevoz manjih pasa, mačaka i ptica nije moguć unutar autobusa.


Ulazak u trgovine, ugostiteljske i uslužne prostore s kućnim ljubimcima dozvoljen je isključivo uz dopuštenje osoblja


PRAVILNIK O DOVOĐENJU, KRETANJU I BORAVKU kućnih ljubimaca nalazi se i na vidljivom mjestu info pulta centra.

Vaš Westgate City

Kućni Ljubimci

INFOPULT

Info-telefon: +385/1/555 3333

E-mail: informacije@westgate.hr