Osvoji VIP ulaznice za koncert godine!

Osvoji VIP ulaznice za koncert godine!

OSVOJI VIP ULAZNICE ZA KONCERT GODINE!

 

Članak 1.

 

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Westgate te vodi na originalni Extra koncert godine“” (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o., Zaprešićka 2, Jablenovec, 10290 Zaprešić, OIB: 57136792631,. 

 

Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Westgate Shopping City i koncert Saše Matića.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj održava se od 25.11.2018. od 12:00 sati do 10.12.2018. do 21:00 sati. 

 

Članak 3.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na info pultu Westgate Shopping Cityja pokazati račun izdan u trgovini ili ugostiteljskom objektu Westgate Shopping Cityja, ispuniti kupon, napisati poruku za Sašu Matića i kupon ubaciti u za to predviđeno mjesto.

 

Članak 4. 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve osobe koje su ispunile sve preduvjete prema pravilniku nagradnog natječaja. Sudionici nagradnog natječaja koji budu izabrani kao dobitnici nagrada, iste trebaju preuzeti najkasnije u roku od 48 sati od objave na Facebook i internet stranici Westgate Shopping Cityja.

 

Članak 5. 

Tročlani žiri kojeg će odabrati Westgat Shopping City će odabrati najkreativnije poruke za Sašu Matića čiji autori će osvojiti jednu od nagrada:


  • 2 VIP ulaznice za Extra koncert godine Saše Matića 15.12.
  • 2 VIP ulaznice za Extra koncert godine Saše Matića 15.12.
  • 2 ulaznice za Extra koncert godine Saše Matića 15.12. (x10 dobitnika)

 

Članak 6.

Ime i prezime dobitnika nagradnog natječaja objavit će se na službenoj facebook i internet stranici trgovačkog centra Westgate. Dobitnik će osvojene nagrade preuzeti ili iskoristiti prema prethodno najavljenom terminu. Ukoliko je dobitnik iz bilo kojem razloga spriječen preuzeti osvojenu nagradnu, nagradu dodjeljujemo sljedećem rangiranom. Dobitnik nema pravo zatražiti zamjenu nagrade za novac.

 

Članak 7.

U nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici organizatora, zaposlenici bilo koje maloprodajne i uslužne jedinice trgovačkog centra Westgate te članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 8.

Svi sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema trgovačkom centru Westgate po bilo kakvoj osnovi. 

 

Članak 9.

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti. Pravila i svake izmjene pravila bit će objavljene na službenoj facebook stranici trgovačkog centra Westgate pod nazivom Westgate Shopping City Zagreb. 

 

Članak 10. 

Ovaj Pravilnik donesen je 23. studenog 2018. u Zaprešiću i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obavijest o obradi osobnih podataka

 

Sudjelovanjem u Natječaju dajete dobrovoljni pristanak za obradu podataka društvu Trgovački Centar Zagreb d.o.o. (Westgate Shopping City), sa sjedištem u Jablanovcu, Zaprešićka 2, OIB 57136792631 da prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke i to sljedeće kategorije: ime i prezime, adresa, telefonski broj i e-mail adresa. Sudionikom 

 

Osobni podaci ime i prezime Sudionika Natječaja mogu biti javno objavljeni u svrhu promocije Natječaja te javnoj obavijesti o prijavljenim sudionicima Natječaja i/ili pobjedniku Natječaja.

 

Pristup prikupljenim podacima Trgovački Centar Zagreb d.o.o. i Westgate Shopping City mogu dopustiti trećim stranama s kojima imaju sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka, a koji u skladu s važećim zakonskim propisima, sudjeluju u organizaciji nagradnog natječaja. Suglasnost se daje do opoziva, odnosno najdulje na rok za vrijeme kojeg postoji valjani razlog za prikupljanje i obradu osobnih podataka prema navedenih svrhama i/ili pozitivnim propisima. Sudjelovanjem u Natječaju daje se pristanak društvu Trgovački Centar Zagreb d.o.o u svrhu promidžbe Natječaja koriste dobivene osobne podatke. 

 

Sudionik ima u svakom trenutku pravo na opoziv pristanka za korištenje osobnih podataka u gore navedene svrhe, pravo na pristup osobnim podacima koje su prikupili Trgovački Centar Zagreb d.o.o. kao i na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka. U slučaju da Korisnik želi ostvariti neko od gore navedenih prava, to može učiniti pisanom izjavom upućenom na Zaprešićka 2, Jablanovec, Trgovački Centar Zagreb d.o.o., ili na e-mail adresu zastita-podataka@f-o.hr. 

 

Sudionik Natječaja ima pravo na podnošenje prigovora tijelu nadležnom za nadzor obrade osobnih podataka, kao i sva zakonom utvrđena prava u pogledu zaštite osobnih podataka.

Kontakt / Data Protection Officer: zastita-podataka@f-o.hr