Usluga kupovine oslobođene poreza tvrtke Global Blue (Global Blue's Tax Free Shopping) je usluga koja štedi novac kada kupujete u preko 270 tisuća prodavaonica širom svijeta, jer vam omogućava kupovanje robe bez poreza. Da biste ostvarili povrat PDV-a i poreza na robu i usluge kada kupljenu robu donesete kući, pratite jednostavne korake koji slijede:

1 / UZMITE

Kada pronađete savršenu stvar koju ćete kupiti, ne zaboravite prilikom plaćanja od prodavača zatražiti obrazac za povrat poreza (Global Blue Form – Global Blue obrazac).

2 / OVJERITE

Vaš  Global Blue obrazac, račun i osobni putni dokument (putovnicu ili osobnu iskaznicu) pokažite na zadnjem carinskom prijelazu EU, kako bi vam carinski službenik ovjerio Vaš Global Blue obrazac sa kojim imate pravo na povrat poreza.  

3 / UNOVČITE

Konačno, pokažite ovjereni obrazac Global Blue, račun i osobni putni dokument (putovnica ili osobna iskaznica) na ovlaštenom isplatnom mjestu Global Blue sistema, te će vam novac biti isplaćen u gotovini. Ako želite isplatu na kreditnu karticu, informirajte se na isplatnom mjestu dali omogućava isplate na kreditne kartice.
www.global-blue.com

OSNOVNI PODACI

 

Poštovani kupci,

Nakon 15.07.2013. više nismo u mogućnosti obavljati gotovinski povrat za hrvatske državljane koji su obavili kupnju u državama unutar Europske unije ili za državljane Europske unije koji su obavili kupnju u Republici Hrvatskoj.

Takvi tax free obrasci zajedno s kopijom dokumenta i brojem kreditne kartice šalju se u Bratislavu na adresu:

GLOBAL BLUE SLOVAKIA
Prievozska 4d, 82109 Bratislava, Slovakia
www.globalblue.com

VAŽNO: Infopult kao isplatno mjesto nije u mogućnosti izvršiti isplatu po tax free obrascu ukoliko Global Blue obrazac nije valjano ispunjen.

U slučaju da druga osoba podiže tax free iznos u ime osobe na koju glasi obrazac, nužno je priložiti kopije dokumenata osobe za koju se podiže povrat te imati ispunjeno Global Blue ovlaštenje.

 

Tax free shopping